Back to Afro Jazz ~ Ibrahim Aminou (Kora), Abou Sylla (Balafon) and Donny Silverman (Sax)