Back to Krudas Cubensi Goodbye Party + Blackchyl, Lenontheartside, KB, Chorizo Funk & Mosaicx Experiencia